ES / CA / EN
RAMON TURRO, 11, 5`
08005 BARCELONA
TEL. +34 93 221 07 99
INFO@COTACERO.WS
CHUQUISACA, 673, LOCAL
COCHABAMBA. BOLIVIA
TEL. +591 (4) 466 24 71
BOLIVIA@COTACERO.WS
SUBSCRIU-TE
EL NOSTRE NEWSLETTER


SEGUEIX-NOS A:

CONDOMINI MONTEFAR / TARIJA, BOLIVIA
CONDOMINIO MONTEFAR
TARIJA, BOLIVIA

La proposta contempla la creació d'una nova "quebrada habitable". Una "nova quedrada" degut a que en el lloc on es localitza el futur condomini, són molt presents i abundants aquest tipus de formacions naturals.

La nova " quebrada habitable", dins d'un terreny en pendent i amb poca vegetació, transcorre des de cotes més altes fins al riu Guadalquivir, sempre visible com a teló de fons. Una " quedrada " que dotarà la urbanització d'un microclima especial, així com d'una singularitat única.

Serà a través d'ella on "fluirà" la principal activitat pública del condomini, i on podrem trobar espais d'oci i gaudi per als seus habitants, així com els camins d'accés i estacionaments a cada un dels habitatges.

La ubicació de les diferents habitatges respon a una sèrie de "regulacions" tals com: visuals, distàncies mínimes, etc. L'esquema que es mostra en aquesta làmina, respon a les visuals, i tracta de garantir que cada un dels habitatges, tingui unes visuals "lliures" cap al riu i / o paisatge. Les obertures dels habitatges es situen de tal manera que un cop dins d'elles, els habitants no veuran cap de les altres edificacions. Cadascuna de les agrupacions (A, B, C, D i E) es situa a una cota diferent per no pertorbar les visuals de les altres i reduir costos d'excavacions i contencions.

Una sèrie d'habitatges que segueixen el desnivell de la finca a manera de minimitzar els moviments de terres i per tant el seu cost. Alhora, la proposta contempla 20 habitatges les quals gràcies al seu posicionament tant en planta com en secció, fa que siguin "inperceptibles" una a l'altra. D'aquesta manera conservem en caràcter "solitari" del lloc. Els veïns conviuen en espais comunitaris però esdevenen els únics habitants quan es troben en els seus habitatges.
 

Client: Privat
Curs: 2013 - Act
Ubicació: Tarija, Bolivia
Area: 9.200 m²
Programa: 20 Viviendas unifamiliares
Equip: COTACERO
Estat: En curso

PROJECTES RELACIONATS
VIVIENDA SF0359
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Habitatge unifamiliar d'alt standing situat a la urbanització Urubó Golf
FPOO HOUSES
Barcelona, España

Complex habitacional per a 7 habitatges unifamiliars, àrees comunes i aparcament
SG HOUSE
Sant Guim de la Plana, La Segarra

Habitatge unifamiliar aïllat al casc antic de St. Guim de la Plana
PLATJA ARO
Urbanización Mas Nou, Platja d’ Aro

Projecte d'urbanizació de la zona de Mas Nou.

2 vivendes unifamiliars d'alt standing
CG HOUSES
Sitges, Barcelona

3 Vivendes unifamiliars d'alt standing
MG HOUSE
Granollers, Barcelona

Vivenda unifamiliar entre mitgeres a Granollers, Barcelona
H HOUSE
Barcelona, España

Habitatge unifamiliar d'alt standing entre mitgeres al Poblenou de Barcelona
SA HOUSE
Porto Colom, España

Vivienda unifamiliar aíllada d' alt standing a la illa de Palma de Mallorca
MJ HOUSE
Pineda de Mar, España

Vivenda unifamiliar aïllada
LP HOUSES
Barcelona, España

2 Viviendes en testera al casc antic
FS HOUSE
Sant Cugat del Vallés, Barcelona

Habitatge unifamiliar aïllat d' alt standing i tres plantes construides
SUBSCRIU-TE
EL NOSTRE NEWSLETTER


SEGUEIX-NOS A: